Energideklaration för er BRF

Begär offert på Energideklaration

ENERGIDEKLARATION

Behöver alla som äger en villa eller ett småhus göra en energideklaration?.

Nej, bara innan en uthyrning eller försäljning som en energideklaration ska göras. Om du bygger nytt så måste energideklarationen göras senast två år efter att det tagits i bruk.

Nedan kan ni läsa mer om Energideklarationer oavsett om ni är ett företag, BRF eller privatperson:

ENERGIDEKLARATION BRF

Ska du sälja din bostadsrätt?

När en bostadsrätt ska säljas så är det BRF:en som är ansvarig för att det finns en giltig energideklaration. Säljaren i sin tur är ansvarig för att skriva ut energiprestanda i annonsen och även att energideklarationen är bifogat i prospektet.

INFORMATION

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

PLATSBESÖK

En av våra certifierade energiexperter kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar er energiförbrukning.

UPPRÄTTANDE

Vi sammanställer byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag, energibesparingar samt vilken ekonomisk investering som behövs för respektive åtgärd. Energideklarationen registreras sedan hos Boverket.

Vad ingår i en energideklaration?

LÄR KÄNNA HUSET

Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.

Er uppvärmda area, även kallad A-temp..

Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd..

Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader..

Registrering hos Boverket.

EFFEKTIVISERA HUSET

Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.

Vi föreslår endast besparingserbjudanden som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.

Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.

Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Om energideklarationer

VAD ÄR EN ENERGIDEKLARATION?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus eller en fastighet. Energideklarationen är framtagen för dig som ska hyra eller köpa en bostad.

Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger ett nytt hus behöver upprätta en energideklaration. Byggnader som besöks av allmänheten ofta behöver också en energideklaration.

VEM KAN UTFÄRDA EN ENERGIDEKLARATION?

Energideklarationen ska utföras av en oberoende auktoriserad energiexpert. Alla medarbetare hos oss på Energideklaration BRF är certifierade och auktoriserade energiexperter.

Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljning av huset.

Vanliga frågor och svar om energideklarationer

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

En energideklaration görs av en oberoende expert som på uppdrag av en fastighetsägare kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Avsikten med deklarationen är att gynna en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs.

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration görs:

 • Innan försäljning av en fastighet
 • Vid uthyrning av en fastighet
 • För större byggnader som ofta besöks av allmänheten
 • Senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra fastigheter med samma förutsättningar.

Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Om föreningen underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan föreningen föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

En av våra energiexperter kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar er energiförbrukning.

Därefter upprättar vi energideklarationen genom att sammanställa byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag och hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd. Energideklarationen registreras hos Boverket.

LÄR KÄNNA HUSET

 • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.
 • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
 • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd..
 • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
 • Registrering hos Boverket.

 

EFFEKTIVISERA HUSET

 • Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.
 • Vi föreslår endast besparingserbjudanden som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.
 • Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.
 • Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Om ni istället undrar hur en överlåtelsebesiktning går till så rekommenderar vi att läsa mer hos BraBesiktning.se som tydligt förklarar hur det fungerar samt vad ni som beställare ska tänka på. En överlåtelsebesiktning kan även kallas för husbesiktning i vanlig folkmun. Det är enkelt förklarat olika benämningar på samma tjänst. 

BraBesiktning är en tjänst där beställare kan samla in offerter från flera certifierade besiktningsföretag genom ett enda formulär – helt kostnadsfritt och utan krav på att beställa.

Att jämföra offerter är alltid att rekommendera när det kommer till besiktningar. På så sätt vet ni att det är ett skäligt pris på offerten. 

Här kan ni läsa allt ni behöver veta om massagepistoler. Den ultimata guiden som hjälper dig att hitta rätt massagepistol för din kropp, dina muskler, dina behov samt din plånbok. Läs även mer om det populära märket Hyperice Hypervolt.

RÄTTA.SE är en informationssida som hjälper besökare att hitta rätt i djungeln av olika spel samt guidar er var ni kan rätta era spel. Rätta.se gör det enkelt för användare att kunna rätta allt från V75 & Eurojackpot till Bingolotter & Stryktipset.

Vill du även läsa mer om Amazon Prime Sverige så kan du göra det på Rätta.se.

BESTÄLL DIN ENERGIDEKLARATION REDAN IDAG.

Fyll i vårt formulär så får ni en kostnadsfri offert från oss på Energideklaration BRF.

Om oss på Energideklaration BRF

VILKA ÄR ENERGIDEKLARATION BRF?

Vi som grundade Energideklaration BRF bedriver sedan tidigare Besiktningsföretaget AB. Med mer än 7 års samlad erfarenhet i bagaget från besiktningsbranschen så kände vi att det var dags att starta Energideklaration BRF. Vi vill applicera all vår erfarenhet och kunskap mot folk som är i behov utav energideklarationer i Stockholm. 

Vi är en modern organisation med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser. Vi består av närmare 30 certifierade besiktningsmän och energiexperter runt om i Sverige.

ENERGIDEKLARATION

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes 2006 lagen om energideklarationer för villor. Innan byggnaden säljs eller hyrs ut ska ägaren se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.

Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan han eller hon föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.

Energideklaration BRF

Vi hjälper till med att energideklarera er villa eller brf. Kontakta oss idag för prisuppgifter gällande er fastighet.